V počátcích své činnosti se společnost STAPS na Žamberecku prezentovala především na půdních vestavbách na nám. gen. Knopa I. etapa, na půdní nástavbě Zvláštní školy I-III. etapa , na výstavbě 23 malometrážních bytů s tělocvičnouv Záchlumí, na přístavbě a nástavbě Speciální školy v Žamberku a zvláště pak na regeneracích a nástavbách bytových domů na sídlišti pod Poliklinikou v Žamberku. Odtud firma čerpala nemalé zkušenosti ze spolupráce s ing. Vlastimilem Mouchou, který se svojí činnosti přímo zaměřoval na regenerace panelových domů a jejich obvodových plášťů. Jako příklad můžeme uvést odstranění vad styků panelových konstrukcí systémem SIKA a zateplení fasádním systémem TERRAPLAST na štítových stěnách panelového sídliště Žamberk pro Stavební bytové družstvo, nebo kompletní zateplení bytových domů v Klášterci nad Orlicí. Pro Město Žamberk jsme také prováděli Adaptaci č.p. 457 na bytový dům pro sociálně slabé občany.

Z dalších akcí realizovaných v minulých letech můžeme jmenovat např:

Společnost STAPS spol. s r.o. vznikla v roku 1992 jako pokračovatel střediska Pozemních staveb v Žamberku. Navázala na podnikání společnosti s dlouholetými zkušenostmi v realizaci komplexních řešení v oblasti pozemního stavitelství.

STAPS spol. s r.o. je dynamická společnost sledující nejnovější trendy v oboru a připravená plnit i nejnáročnější požadavky našich klientů z řad soukromých investorů i státních institucí. Velký důraz klademe na politiku jakosti, řídíme se systémy dle norem ČSN EN ISO 9001:2009. Dosáhli jsme toho, že naše jméno je v Ústecko orlickém kraji a Pardubickém regionu spojováno především se seriózností, kvalitou a stabilitou. O rychlém rozvoji firmy svědčí velký počet realizovaných zakázek a spokojených investorů. Dodržujeme zásady poctivého podnikání při dodržování sjednaných termínů dokončení a kvality díla. Nemáme nedoplatky vůči orgánům státní správy a svým dodavatelům.