V počátcích své činnosti se společnost STAPS na Žamberecku prezentovala především na půdních vestavbách na nám. gen. Knopa I. etapa, na půdní nástavbě Zvláštní školy I-III. etapa , na výstavbě 23 malometrážních bytů s tělocvičnouv Záchlumí, na přístavbě a nástavbě Speciální školy v Žamberku a zvláště pak na regeneracích a nástavbách bytových domů na sídlišti pod Poliklinikou v Žamberku. Odtud firma čerpala nemalé zkušenosti ze spolupráce s ing. Vlastimilem Mouchou, který se svojí činnosti přímo zaměřoval na regenerace panelových domů a jejich obvodových plášťů. Jako příklad můžeme uvést odstranění vad styků panelových konstrukcí systémem SIKA a zateplení fasádním systémem TERRAPLAST na štítových stěnách panelového sídliště Žamberk pro Stavební bytové družstvo, nebo kompletní zateplení bytových domů v Klášterci nad Orlicí. Pro Město Žamberk jsme také prováděli Adaptaci č.p. 457 na bytový dům pro sociálně slabé občany.

Z dalších akcí realizovaných v minulých letech můžeme jmenovat např:

 • výstavbu 16 b.j v lokalitě Pod Jatkami pro CZ stavební holding, a.s. Pardubice
 • opravu fasády Učiliště pod Zámkem v Žamberku
 • opravu a zastřešení ATS na sídlišti pro Vak Žamberk
 • půdní vestavbu v Penzionu Žamberk pro Město Žamberk
 • provedení fasády a opravy kamenného soklu č. p. 166 Městského úřadu Žamberk
 • víceúčelové hřiště na rekonstrukci sportovního areálu v Lukavici
 • stavební úpravy kuchyňského provozu a střešní nástavbu ZŠ č. p. 118 Lukavice s rozšířením na kompletníregeneraci pláště budovy pro Obec Lukavice
 • oprava halových objektů Orlická kasárna pro Město Žamberk
 • stavební úpravy DDM ANIMO Žamberk
 • zateplení bytového domu č.p. 971 pro SBD Žamberk
 • regenerace a nástavba objektu č. p. 1054-1056 U Poliklinky pro Město Žamberk

V roce 2005 získala firma certifikát systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001

Nedílnou součástí naší činnosti je i výstavba a rekonstrukce rodinných domů, např. na lokalitě Albertinum I a II v Žamberku. Jako příklad můžeme uvést např.:

 • RD na parc.č. 3160/63,64 – RNDr. Milan Sourada
 • RD na parc.č. 3160/74,75 – RNDr Vladimír Velebný CSc
 • RD na parc.č. 3160/71 – Pavel Lipenský
 • Rekonstrukce č.p. 711 – ing. Milan Suchodol
 • RD Bungalov 870N – Viktor Jevčák

V roce 2010 získala firma certifikát systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009
Z posledních významnějších akcí můžeme jmenovat např:

 • přestavba šaten fotbalového oddílu 1.FC Žamberk pro Město Žamberk
 • stavební úpravy objektu č.p. 3567/1 pro Centrum služeb Chrudim
 • modernizace sokolovny Lukavice pro Obec Lukavice
 • bytový dům Contipro A pro Contipro Group s.r.o. Dolní Dobrouč

Nejlepší informace o průběhu, kvalitě a dodržování termínů při realizaci stavebních prací podávají zástupci investora z referencí jednotlivých zakázek.

Kontaktní osoby :

Ing. Šmok Jiří - Město Žamberk
p. Šťovíček Roman - stavební úřad Žamberk
p. Pecháček Josef - SBD Žamberk
p. Krajčírová - Penzion Žamberk
p. Severová Ilona - Obec Lukavice
p. Bureš Zdeněk - Obec Klášterec nad Orlicí
Ing. Josef Paďour - Městys Kunvald
Ing. Stejskal Miroslav - projektová kanc. Žamberk
p. Tajbr Stanislav - Správa budov Žamberk
p. Pitra Bořivoj - Stavoinvesta Ústí n. O.
RNDr. Sourada Milan - RD Žamberk Albertinum I
p. Frajvald Karel - RD Líšnice
p. Stejskalová Lenka - RD Lukavice
RNDr. Vladimír Velebný - RD Žamberk Albertinum II
p. Šoupal Jiří - Centrum služeb Chrudim
Ing. Milan Suchodol - RD Žamberk
Ing. Keprta Miroslav - Obec Líšnice
Ing. Pavel Smola - Obec Dlouhoňovice
p. Pavel Lipenský - RD Žamberk Albertinum II